Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

1\4 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ( ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΖΑΚΛΗΣ )

2\4 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ( ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΖΑΚΛΗΣ )

3\4 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ( ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΖΑΚΛΗΣ )

4\4 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ( ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΤΖΑΚΛΗΣ )

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 'Σινά, το Όρος του Θεού (Βασίλης Μάρος )

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 'Οδοιπορικό στην ελπίδα Άγιοι τόποι '

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 'ΠΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ'

NTOKIMANTEΡ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ.

TO ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ( ΡΑΔΙΟ - ΘΕΑΤΡΙΚΑ ) 'ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ '(AΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ( ΡΑΔΙΟ - ΘΕΑΤΡΙΚΑ ) 'Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ' (AΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ)

AΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ' Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΝΘΕΙΣΗΣ ΣΥΚΗΣ' ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ( ΡΑΔΙΟ - ΘΕΑΤΡΙΚΑ ),

'ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ'(Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ) ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ( ΡΑΔΙΟ - ΘΕΑΤΡΙΚΑ )